Gillette

Designer Gillette má v naší encyklopedii vůní 1 parfém. Ochranné známky a loga patří respektovaným společnostem a výrobcům a používají se výhradně k identifikaci produktů a společností.